Moments

W prognozach ekspertów badających zmiany klimatyczne, w związku z podniesieniem stanu wód spowodowanym topnieniem lodowców, Poznań w 2119 roku może być miastem usytuowanym nad morzem.
W prognozach ekspertów badających zmiany klimatyczne, w związku z podniesieniem stanu wód spowodowanym topnieniem lodowców, Poznań w 2119 roku może być miastem usytuowanym nad morzem.
W prognozach ekspertów badających zmiany klimatyczne, w związku z podniesieniem stanu wód spowodowanym topnieniem lodowców, Poznań w 2119 roku może być miastem usytuowanym nad morzem.

W prognozach ekspertów badających zmiany klimatyczne, w związku z podniesieniem stanu wód spowodowanym topnieniem lodowców, Poznań w 2119 roku może być miastem usytuowanym nad morzem.